ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ)

 Η Αναγνωστική Εταιρία αποτελεί το πρώτο καθίδρυμα του νεότερου ελληνισμού αποτελούμενο από τα επίτιμα, τα ιδρυτικά , τα απλά μέλη και τους δωρητές. Η διοίκηση της Αναγνωστικής Εταιρίας ανατίθεται στη Διοικητική Επιτροπή η οποία εκλέγεται για περίοδο δύο ετών και απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία, δύο εφόρους βιβλιοθήκης, καθώς και δύο εφόρους καταστήματος.

Σύμφωνα με το τελευταίο καταστατικό, σκοπός της Εταιρίας είναι η έρευνα και η μελέτη κάθε ζητήματος που προάγει και αναδεικνύει τον πνευματικό πολιτισμό της Κέρκυρας και της Επτανήσου. Ειδικότεροι σκοποί είναι η συλλογή, διαφύλαξη και προβολή παντός ιστορικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού, γλωσσολογικού και καλλιτεχνικού υλικού, που αφορούν στον πολιτισμό και την πνευματική δράση στον Ιόνιο χώρο και την Αδριατική, καθώς και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και η υποβοήθηση εκπολιτιστικών προσπαθειών τοπικών και περιφερειακών φορέων.

Ιστορία

Ο 19ος αι. υπήρξε για την πνευματική ζωή της Κέρκυρας και γενικά των νησιών του Ιονίου η κορύφωση μιας δυναμικής που ξεκινάει από το δεύτερο μισό του

Αρχιτεκτονικό

Το κτήριο που στεγάζεται η Αναγνωστική Εταιρία βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες θέσεις της πόλης, που επιτρέπει και την ανάδειξή του, στη γωνία των

Δωρητές

Στα μέλη της Αναγνωστικής Εταιρίας, ιδρυτές ή συνεισφορείς συγκαταλέγονται όλοι χωρίς υπερβολή, οι άνθρωποι του πνεύματος και της πολιτικής της Κέρκυρ 
Email : info@anagnostikicorfu.com | president@anagnostikicorfu.com | secretary@anagnostikicorfu.com | library@anagnostikicorfu.com
enteuktirio@anagnostikicorfu.com
Copyright ©2019 Powerd by INFONETweb.NET