Τα αρχεία μας


Τα αρχεία μας

Τα αρχεία της Αναγνωστικής Εταιρίας μπορούν να διακριθούν βάσει του ιστορικού, του οικονομικού, του λογοτεχνικού και του καλλιτεχνικού περιεχομένου τους. Ως μοναδικά στο είδος τους, παρέχουν εξαιρετικά στοιχεία τόσο για την τοπική ιστορία, όσο γενικότερα για την ιστορία της Μεσογείου, καθώς η Κέρκυρα αποτελεί διοικητικό κέντρο της περιοχής του Ιονίου Πελάγους.

Το μεγαλύτερο τμήμα της συλλογής των αρχείων της Αναγνωστικής δημιουργήθηκε, κατά κύριο λόγο από αγορές που συστηματοποιήθηκαν τα τριάντα τελευταία χρόνια. Βάση για την απόκτησή τους υπήρξε η προσωπικότητα του δημιουργού τους και ο ρόλος του στα κοινωνικά δρώμενα. Έτσι, συγκροτήθηκε ένα σώμα από μερικές δεκάδες αρχεία τα οποία διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ως προς τον όγκο και το περιεχόμενο, έχουν όμως κοινή συνισταμένη τις πληροφορίες τους για τα οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά και πνευματικά μεγέθη. Υπάρχει επίσης στη συλλογή ενδιαφέρων αριθμός αρχείων που αφορούν σε αριστοκρατικές ή αστικές οικογένειες του νησιού. Στη συλλογή μπορεί κανείς ακόμη να συναντήσει τόσο αρχειακά σπαράγματα όσο και πληρέστερα αρχεία.

Ξεχωριστό ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διοικητικό αρχείο της ίδιας της Εταιρίας. Στους φακέλους της αλληλογραφίας που τηρούνται από το 1836, συναντά κανείς επιστολές επιφανών προσωπικοτήτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού, που για διάφορους λόγους αλληλογραφούν με την διοίκηση της Εταιρίας.  

Τέλος, σημαντικό είναι και το περιεχόμενο των βιβλίων εισφορών των μελών, τα οποία αποκαλύπτουν εξαιρετικό υλικό για τη μελέτη της κοινωνικής στρωματογραφίας της Κέρκυρας, καθώς και του βιβλίου επισκεπτών της Αναγνωστικής.

Χειρόγραφη επιστολή του Κωνστ. Θεοτ...
Χειρόγραφο του λογοτέχνη Αντώνη Τρα...
Χειρόγραφο του λογοτέχνη Αντώνη Τρα... 
Email : info@anagnostikicorfu.com | president@anagnostikicorfu.com | secretary@anagnostikicorfu.com | library@anagnostikicorfu.com
enteuktirio@anagnostikicorfu.com
Copyright ©2020 Powerd by INFONETweb.NET