Διάλεξη του Δρ. Ιορδάνη Αρζόγλου με θέμα: "Ἀπατηλοὶ συγγενεῖς: κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς γέννησης καὶ τοῦ ρόλου τῆς γλώσσας"


2 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οἱ "ἀπατηλοὶ συγγενεῖς" (tricky cognates ἤ faux amis):

διάλεξη γιὰ τὴ γλῶσσα

Ἡ Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κερκύρας ἔχει τὴν εὐχαρίστηση νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴ διάλεξη τοῦ Ἰορδάνη Ἀρζόγλου μὲ θέμα: "Ἀπατηλοὶ συγγενεῖς: κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς γέννησης καὶ τοῦ ρόλου τῆς γλώσσας".

        Οἱ ἀπατηλοὶ συγγενεῖς (tricky cognates ἤ faux amis) ἀντιμετωπίζονται κατὰ κανόνα ὡς μπελάς, ἐνέδρες στὶς ὁποῖες ἐνδέχεται (potentially, éventuellement) νὰ πέσουν ἀκόμα καὶ ὅσοι ἔχουν ἄνεση στὴν ξένη γλώσσα, ἂν καὶ ἀποφασισμένοι κάποτε πιά (eventually, un jour) νὰ τὶς ἐξουδετερώσουν. Ἀφοῦ ἐξεταστοῦν μιὰ σειρὰ τέτοιες παγίδες, συμπεριλαμβανομένων καὶ κωμικῶν περιπτώσεων, ἡ διάλεξη θὰ ἀναφερθεῖ στοὺς ἀπατηλοὺς συγγενεῖς ἀπὸ θεωρητική σκοπιὰ, ὡς ἀχνάρια ποὺ ὑποδηλώνουν πῶς γεννήθηκε καὶ ποιὸ ρόλο διαδραματίζει ἡ γλῶσσα.

 

            Ὁ κ. Ἀρζόγλου, ἐν ἐνεργείᾳ μεταφραστὴς καὶ συντὰκτης περιλήψεων τῶν συνεδριάσεων τοῦ ΟΗΕ στὰ ἀγγλικὰ, ἔχει μεταξύ ἄλλων σπουδάσει γραμματολογία καὶ μαθηματικὰ στὸ Harvard College, θεωρία τῆς μετὰφρασης στὴν École supérieure d'interprètes et de traducteurs (ESIT) καὶ φιλοσοφία στὴ Σορβόνη. Ἡ διδακτορική του διατριβὴ ἐξετὰζει τὴ νοηματικὴ ἀνεπάρκεια τῶν λογικῶν συστημάτων. 

        Ἡ διάλεξη θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας τὴν Παρασκευή, 2 Ὀκτωβρίου 2015, καὶ ὥρα 7:30 μ.μ.

        Ἡ διάλεξη, τὴν ὁποία θὰ ἀκολουθήσει σύντομη συζήτηση, ἀπευθύνεται σὲ πρόσωπα μὲ μητρικὴ γλῶσσα τὰ ἀγγλικὰ ἤ τὰ γαλλικὰ καὶ πολὺ καλὴ γνώση τῆς ἄλλης ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς γλῶσσες, καὶ σὲ πρόσωπα μὲ μητρικὴ γλῶσσα τὰ γερμανικὰ καὶ πολὺ καλὴ γνώση τῆς ἀγγλικῆς καὶ τῆς γαλλικής. Ἡ συζήτηση θὰ περιοριστεὶ σὲ ὅσους "φυσικοὺς ὁμιλητές" τῶν ἐν λόγῳ τριῶν δυτικῶν γλωσσῶν θελήσουν νὰ συμμετὰσχουν στὸν διάλογο. Ἐνδιαφερόμενα πρόσωπα μὲ ἄλλη μητρικὴ γλῶσσα, ἀνεξαρτήτως ἰδιώματος, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἑλληνικῆς, εἶναι εὐπρόσδεκτα ὡς παρατηρητὲς (εὐχαρίστως ὁ ὁμιλητὴς θὰ συζητήσει μαζί τους τὸ θέμα σὲ δεύτερη σχετικὴ διάλεξη προγραμματισμένη γιὰ τὶς 16 Ὀκτωβρίου 2015).

 

Μπορεῖτε, τελείως προαιρετικὰ, νὰ βοηθήσετε τοὺς ὀργανωτές πληροφορώντας τους ἐκ τῶν προτέρων (στὸ «anagnostikicorfu@gmail.com» ή στὸ τηλ. 6 ἐάν προτίθεσθε νὰ παραστεῖτε ὡς "φυσικὸς ὁμιλητὴς" τῆς ἀγγλικῆς, τῆς γαλλικῆς τῆς γερμανικῆς ὡς παρατηρητὴς. 
Email : info@anagnostikicorfu.com | president@anagnostikicorfu.com | secretary@anagnostikicorfu.com | library@anagnostikicorfu.com
enteuktirio@anagnostikicorfu.com
Copyright ©2020 Powerd by INFONETweb.NET