Δεύτερη διάλεξη του Δρ. Ιορδάνη Αρζόγλου με θέμα: "Η επιστημολογική δύναμη της θεωρίας της μετάφρασης"


16 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30

 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ἡ Διοικητικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἀναγνωστικῆς Ἑταιρίας Κερκύρας ἔχει τὴν εὐχαρίστηση νὰ σᾶς προσκαλέσει στὴ διάλεξη τοῦ Δρ. Ἰορδάνη Ἀρζόγλου μὲ θέμα: “Ἡ ἐπιστημολογικὴ δύναμη τῆς θεωρίας τῆς μετάφρασης”.

Ἡ ὁμιλία  θὰ   πραγματοποιηθεί  στὴν  αἴθουσα   ἐκδηλώσεων τῆς  Ἑταιρίας. 
Email : info@anagnostikicorfu.com | president@anagnostikicorfu.com | secretary@anagnostikicorfu.com | library@anagnostikicorfu.com
enteuktirio@anagnostikicorfu.com
Copyright ©2020 Powerd by INFONETweb.NET