Μονόφυλλα


Η συλλογή μονoφύλλων της Αναγνωστικής Εταιρίας αριθμεί πάνω από 1000 λυτά φύλλα, πολλά από τα οποία είναι εξαιρετικά σπάνια, όπως το μοναδικό γνωστό αντίτυπο της προκήρυξης του Νέλσωνα προς τους Επτανήσιους της 9ης Οκτωβρίου 1798.

Η ονομασία είναι εν μέρει παραπλανητική, αφού συμπεριλαμβάνει τεκμήρια που δεν είναι στη κυριολεξία μονόφυλλα, όπως φυλλάδια διαμορφωμένα από ένα μόνο διπλωμένο τυπογραφικό φύλλο. Στη συλλογή περιέχονται κυρίως διοικητικά μονόφυλλα, όπως προκηρύξεις και δηλοποιήσεις, αλλά και άλλων ειδών, όπως πολιτικά, αποτελέσματα εκλογών, νεκρολογίες, επικουρικά ποιήματα κ.α

Τα μονόφυλλα της εν λόγω συλλογής καλύπτουν χρονολογικά τις διοικητικές περιόδους που γνώρισε η Επτάνησος από τα τέλη της ενετικής επικυριαρχίας έως και τη δεκαετία του 1930.

Teodoro Mauromatti. Della Fortifica...
Επιστολή του Αλή Πασά (Αρχείο Αναγν...
Τιμητικό δίπλωμα του στρατηγού Δημη...
Προκήρυξη του Γενικού Προβλεπτού Θα...
Το ψήφισμα της Ιονίου Βουλής για τη...
Περιφρασάριον, ήγουν περιφράσεως συ...
Επιστολή του Ανδρέα Κάλβου προς τον... 
Email : info@anagnostikicorfu.com | president@anagnostikicorfu.com | secretary@anagnostikicorfu.com | library@anagnostikicorfu.com
enteuktirio@anagnostikicorfu.com
Copyright ©2019 Powerd by INFONETweb.NET